gia_dinh_1
ok-2
ok-4
thnh-ok
post-1
gia_dinh_3
gia_dinh_2
test_vinaphoneonline
thnh_chn_ok
1920x466px-1609211718-4-1614162186
banner-d60s-1634196924
banner-data-ip-1633319524
banner-fclub-1634196335
banner-fhappy-1634196504
banner-mytv-giam-50-1633080469
banner-vd149s-1634196723_1
shop-ctv-1632822994
vinhome-thnh
vnpt911x279
thnh-thm
kdcl2
vnpt2
vnpthcm2
ok-3

Lắp đặt Wifi cáp quang VNPT + Truyền Hình HD: đặc biệt Gói Home-Combo: Khuyến Mãi Quý IV/2021: Giá cực sốc-lướt siêu tốc 

KÊ KHAI THUẾ ĐIỆN TỬ QUA MẠNG

KÊ KHAI THUẾ ĐIỆN TỬ QUA MẠNG

           Nộp thuế điện tử là dịch vụ cho phép người nộp thuế lập Giấy nộp tiền (GNT) vào Ngân sách Nhà nước trực tiếp trên Cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế và được Ngân hàng thương mại (NHTM) xác nhận kết quả giao dịch nộp thuế tức thời.  

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ VÀ NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ

Bước 1: Bạn thực hiện đăng ký sử dụng dịch vụ Nộp thuế điện tử trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục thuế tại địa chỉ: http://nopthue.gdt.gov.vn

• Trên giao diện nhấn “Đăng ký “để đăng ký sử dụng dịch vụ .

• Xuất hiện giao diện “Đăng ký nộp thuế điện tử” để bận nhập thông tin đăng ký.


• Hệ thống sẽ tự động lấy các thông tin email, điện thoại, chứng thư số bạn đã đăng ký khai thuế qua mạng. Bạn có thể sửa các thông tin: điện thoai, thư điện tử, người liên hệ (không được phép để trống).

• Mã số thuế: hệ thống sẽ tự động lấy thông tin MST bạn đã sử dụng và không cho phép sửa.

• “Số Serial chứng thứ số” và “Tổ chức cấp chứng thư số” hệ thống sẽ tự động lấy từ USB Token của bạn và không được phép sửa.

• Ngân hàng: danh mục ngân hàng phối hợp với Tổng cục Thuế cung cấp dịch vụ Nộp thuế điện tử.

Lưu ý: Bạn phải nhập chính xác thông tin địa chỉ Email để nhận thông báo cấp mật khẩu đăng nhập chức năng cho Nộp thuế điện tử

Sau đó bạn bấm Tiếp tục để chuyển sang bước tiếp theo.

• Trên giao diện Lập Tờ Khai Đăng Ký Nộp Thuế Điện Tử, bạn kiểm tra lại thông tin, nếu thông tin đã chính xác thì bạn bấm Ký điện tử để thực hiện ký điện tử lên tờ khai.


• Hệ thống yêu cầu xác nhận mã PIN USB Token, bạn nhập số PIN, sau đó bấm Chấp nhận.


• Hệ thống thực hiện ký điện tử và hiển thị thông báo “Ký điện tử thành công”, bạn bấm OK.


• Sau đó bạn bấm nút Gửi đăng ký để tiến hành gửi tờ khai đăng ký sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử đến cục Thuế.


• Sau khi bạn nhấn Gửi đăng ký, hệ thống sẽ hiển thị thông báo gửi tờ khai đăng ký thành công và chờ xác nhận từ ngân hàng.

Bước 2: Bạn tải bản đăng ký ủy quyền trích nợ tài khoản với ngân hàng trên cổng thông tin điện tử của NHTM.

 

Bước 3: Bạn khai các thông tin, sau đó đến chi nhánh NHTM để thực hiện thủ tục đăng ký ủy quyền trích nợ tài khoàn cho dịch vụ Nộp thuế điện tử.

Bước 4: Sau khi chi nhánh NHTM duyệt đăng ký, bạn nhận thông tin chấp nhận đăng ký sử dụng dịch vụ Nộp thuế điện tử qua Email đã đăng ký kèm với mật khẩu đăng nhập cho dịch vụ Nộp thuế điện tử.

• Bạn truy cập vào website: http://nopthue.gdt.gov.vn bằng trình duyệt Internet Explorer.

• Xuất hiện cửa sổ Đăng nhập nôp thuế điện tử, bạn nhập mật khẩu đăng nhập vào hệ thống nộp thuế điện tử.

• Bạn chọn chức năng Lâp giấy nộp tiền.


• Xuất hiện giao diện Lập giấy nộp tiền.


Nhập đầy đủ thông tin giấy nộp tiền:

Ngày: hệ thống sẽ tự động lấy ngày hiện tại và không cho phép sửa.

Mã số thuế: hệ thống sẽ tự động lấy MST của tài khoản đăng nhập và không cho phép sửa.

Địa chỉ: hệ thống sẽ tự động lấy theo thông tin của tài khoản đăng nhập và không cho phép sửa.

Đề nghị NH: danh sách ngân hàng mà bạn đăng ký, hệ thống yêu cầu bạn phải chọn một ngân hàng cụ thể.

Trích tài khoản số: danh sách tài khoản liên kết với ngân hàng được chọn của bạn, hệ thống yêu cầu bạn phải chọn một tài khoản cụ thể.

Tỉnh/TP: Cho phép chọn lại trong danh sách tất cả các Tỉnh, TP trên cả nước, mặc định lấy theo Tỉnh, TP của cơ quan thuế mà bạn trực thuộc, cho phép bạn chọn lại nhưng không được phép để trống.

Cơ quan quản lý thu: Bao gồm danh sách cơ quan thu thuộc địa bàn Tỉnh, TP đã chọn. Hiển thị theo định dạng mã cơ quan thu – tên cơ quan thu. Hệ thống bắt buộc phải chọn 1 cơ quan thu.

Quận/Huyện: Mặc định lấy theo địa bàn cơ quan thu đã chọn. Cho phép bạn chọn lại trong danh sách Quận/Huyện thuộc địa bàn Tỉnh, TP cơ quan thu đã chọn. Hệ thống bắt buộc phải chọn 1 Quận/Huyện.

Xã/Phường: Cho phép bạn chọn trong danh mục xã/phường thuộc Quận/Huyện đã chọn. Bắt buộc phải chọn 1 Xã/Phường.

Chuyển cho KBNN: danh mục tất cả các kho bạc nhà nước cơ quan thu đã chọn, mặc định lấy theo địa bàn hành chính CQT của bạn, cho phép bạn chọn lại nhưng bắt buộc phải chọn một kho bạc cụ thể.

Ghi thu NSNN vào TK: tài khoản ghi thu ngân sách nhà nước, không được phép để trống. Danh mục gồm tài khoản 7111.

Sau đó bấm nút Truy vấn số thuê PN:

• Hệ thống thực hiện kiểm tra thông tin Cơ quan quản lý thu và lấy thông tin chi tiết các khoản nợ thuế của bạn từ hệ thống sổ thuế của cơ quan thuế đã được lọc theo Cơ quan quản lý thu và hiển thị chi tiết lên màn hình dưới dữ liệu Chi tiết khoản nộp các khoản nộp ngân sách nhà nước gồm: STT, nội dung các khoản nộp NSNN, mã NDKT, mã chương, kỳ thuế, số tiền.

• Hoặc bạn có thể nhập trực tiếp các khoản nộp NSNN, mã NDKT, mã chương và số tiền phải nộp ở phần lưới dữ liệu “Chi tiết khoản nộp”.

• Bấm nút : để tra cứu mã NDKT hoặc Mã chương nếu bạn muốn tìm kiếm.

• Hệ thống hiển thị giao diện Tra cứu danh mục NDKT, bạn nhập thông tin tra cứu Mã NDKT hoặcTên NDKT.

 


• Sau khi nhập đầy đủ thông tin vào Tra cứu danh mục, bạn bấm Tra cứu, hệ thống kiểm tra và hiển thị danh sách kết quả phù hợp với điều kiện tìm kiếm như hình minh họa bên dưới:


Lưu ý:

• Bắt buộc phải nhập ít nhất một dòng khoản nộp. Trong đó, thông tin nội dung khoản nộp, mã chương, mã NDKT, kỳ thuế, số tiền không được để trống.

• Khi chọn 1 Mã NKDT thì tên nội dung kinh tế tương ứng sẽ hiển thị tại cột Nội dung các khoản nộp NSNN.

• Mã chương: Không cho phép nhập bằng tay.

• Hiển thị mã chương mặc định theo MST (mã TIN) của NNT.

• Khi mã chương mặc định thuộc cấp chương 1 hoặc 2 và Mã NDKT chọn trong dãy từ 1001 đến 1049 thì mã chương hiển thị là 557

• Khi mã chương mặc định thuộc cấp chương 3 và Mã NDKT chọn trong dãy từ 1001 đến 1049 thì mã chương hiển thị là 757

• Khi chọn Mã NDKT không nằm trong dãy từ 1001 đến 1049 thì mã chương hiển thị là mã chương mặc định theo MST.

• Bấm Thêm dòng

• Hệ thống chèn thêm một dòng trống thông tin khoản nộp vào phía dưới dòng hiện tại.

• Bấm Xoá dòng

• Hệ thống loại bỏ dòng được chọn khỏi lưới dữ liệu.

• Bấm Lập mới

• Hệ thống hiển thị cảnh báo: Bạn muốn nhập lại dữ liệu?


• Bấm OK, hệ thống thực hiện lấy lại toàn bộ dữ liệu như trạng thái ban đầu của giao diện Lập giấy nộp tiền.

• Bấm Cancel, hệ thống đóng cửa số cảnh báo và giữ nguyên dữ liệu đã nhập trên Giấy nộp thuế.

• Sau khi nhập đầy đủ thông tin vào Giấy nộp tiền, bạn bấm Hoàn thành để hoàn tất việc Lập giấy nộp tiền.

• Hệ thống kiểm tra thông tin bạn nhập vào giấy nộp tiền:

• Nếu các thông tin hệ thống kiểm tra thấy không hợp lệ, sẽ đưa ra thông báo trực tiếp trên màn hình để bạn thực hiện sửa lại.

• Nếu nội dung Giấy nộp thuế vượt quá giới hạn 210 ký tự thì hệ thống cảnh báo như hình minh họa bên dưới:• Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống hiển thị giao diện Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước

 

• Bạn xem lại chi tiết giấy nộp tiền để kiểm tra lại thông tin đã chuẩn hay chưa.

• Bấm Sửa để sửa lại thông tin.

• Khi bấm Sửa hệ thống tiến hành tải lại màn hình Lập giấy nộp tiền của chính giấy nộp tiền bạn đang muốn sửa lại thông tin.

• Bấm Xoá để xoá giấy nộp tiền vừa lập.

• Bấm In để in chi tiết giấy nộp tiền.

• Bạn bấm Trình ký để thực hiện trình giấy nộp thuế đã được lập thành công tới người ký duyệt chứng từ (người giữ Chữ ký số)


• Sau khi bấm Trình ký, hệ thống hiển thị thông báo xác nhận “Bạn có chắc muốn thực hiện trình ký GHT không”


• Nếu bạn bấm OK: hệ thống thực hiện cập nhật trạng thái GNT thành “Trình ký” và thông báo trình ký thành công. Đồng thời quay lại giao diện chi tiết GNT với GNT vừa thực hiện và lựa chọn Trình ký được ẩn đi.

• Nếu bạn bấm Cancel: hệ thống thực hiện đóng màn hình xác nhận lại và dừng thực hiện chức năng _request.

• Bạn bấm nút Ký và nộp như hình minh họa bên dưới


• Cho phép bạn (người duyệt GNT) thực hiện ký và nộp GNT đã được lập thành công hoặc trình ký từ người lập GNT.

• Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận: “Bạn có chắc chắn muốn Ký và nộp GNT này không”, bạn bấm OK


• Tiếp đến hệ thống xuất hiện cửa sổ yêu cầu xác nhận mã PIN USB Token, NNT nhập Số PIN, sau đó bấm Chấp nhận.


• Sau khi bấm Chấp nhận, hệ thống thông báo Ký điện tử thành công

 

• Cuối cùng bạn bấm OK để gửi Giấy nộp thuế tới Cơ quan Thuế.

 
e. Tài liệu hướng dẫn sử dụng:
       NNT có thể tải hướng dẫn sử dụng dịch vụ Nộp thuế điện tử tại đây, hoặc trong phần trợ giúp trên cổng thông tin http://nopthue.gdt.gov.vn.
f. Hỗ trợ dịch vụ:

      NNT có thể liên hệ với đầu mối hỗ trợ để được giải đáp các thông tin về dịch vụ, hướng dẫn sử dụng và vướng mắc trong quá trình sử dụng. Thông tin chi tiết về đầu mối hỗ trợ dịch vụ Nộp thuế điện tử:

Tại đây

 

 

 
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
18-03-2013 09:51:12 0936769468

tra cuu ma so thue ca nhan dang van muoi

Trả lời

18-03-2013 17:59:01 Mr.Thành

Dear bạn !
Bạn vào đúng Dịch vụ Tra cứu MST, chọn đường Link ( DV tra cứu MST ); sau đó bạn nhập CMND of bạn vào là xong nhé ! rất đơn giản !
Chúc bạn thành công !
Mr.Thành_ Web Admin
Cell: 091.732.8816 / 094.560.8815

Trả lời


 
Đang truy cập: 101
Trong ngày: 3492
Trong tuần: 24337
Lượt truy cập: 3720226
Đăng ký | Đăng nhập

Email / Điện thoại

Mật khẩu

Nhớ mật khẩu | Quên mật khẩu

PHÒNG BHKVGĐ
0917328816
0945608815

Hotline: 091.732.8816
Zalo     : 091.732.8816
Viber    : 094.560.8815

 

LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG

Sản phẩm xem nhiều
Điện thoại hoặc mã đơn hàng
  chọn số đẹp vinaquy chế hoạt động tmđtquy chế quản lý hoạt động tmđttỷ phú Jack Mabh xhđtbhxhđt vnptbh xã hội điện tửbảo hiểm xhđt vnpthợp tác đào tạođào tạotraininginternet marketingdigital marketinghợp tác trainingbất động sảnnhà đấtthị trường nhà đấtthị trường bđsbđsđề án bán hàng tmđtđề án cung cấp bh tmđtgrandcrabmã độc grandcrabphòng chống mã độc grandcrabchọn số vina nhanh nhấtchọn số đẹp vinaphone trả sau giá rẻ nhấtchọn số đẹp vina trả sau giá rẻ nhấtphần mềm quản lý chung cưphần mềm quản lý căn hộphần mềm quản lý cao ốcphần mềm quản lý chung cư trực tuyếnphần mềm quản lý căn hộ trực tuyếnlắp mạng vnpt q1lắp mạng vnpt q3lắp mạng vnpt q4lắp mạng vnpt q5lắp mạng vnpt q6lắp mạng vnpt q7lắp mạng vnpt q8lắp mạng vnpt q9lắp mạng vnpt q110lắp mạng vnpt q11lắp mạng vnpt q12lắp mạng vnpt tđlắp mạng vnpt bvlắp mạng vnpt củ chilắp mạng vnpt cglắp mạng cáp quang vnpt q1lắp mạng cáp quang vnpt q3lắp mạng cáp quang vnpt q4lắp mạng cáp quang vnpt q5lắp mạng cáp quang vnpt q6lắp mạng cáp quang vnpt q7lắp mạng cáp quang vnpt q8lắp mạng cáp quang vnpt q9lắp mạng cáp quang vnpt q10lắp mạng cáp quang vnpt q11lắp mạng cáp quang vnpt q12lắp mạng vnpt tplắp mạng vnpt btlắp mạng cáp quang vnpt btlắp cáp quang vnpt q6lắp cáp quang vnpt q7lắp cáp quang vnpt q8lắp cáp quang vnpt q9lắp cáp quang vnpt q10lắp cáp quang vnpt q11lắp cáp quang vnpt q12lắp cáp quang vnpt hóc mônlắp cáp quang vnpt củ chilắp cáp quang vnpt cần giờlắp internet vnpt q1lắp internet vnpt q2lắp internet vnpt q3lắp internet vnpt q4lắp internet vnpt q5lắp internet vnpt q6lắp internet vnpt q7lắp internet vnpt q8lắp internet vnpt q9lắp internet vnpt q10lắp internet vnpt q11lắp internet vnpt q12lắp internet vnpt hmlắp internet vnpt bclắp internet vnpt btlắp internet vnpt tplắp internet vnpt cglắp internet vnpt củ chilắp cáp quang vnpt chung cư phúc thịnhlắp cáp quang vnpt chung cư richstarlắp cáp quang vnpt chung cư remaxlắp cáp quang vnpt chung cư lucky palacelắp cáp quang vnpt chung cư giai việtlắp cáp quang vnpt chung cư hoa senlắp cáp quang vnpt chung cư ngô gia tựlắp cáp quang vnpt chung cư tân phướclắp cáp quang vnpt chung cư topazlắp cáp quang vnpt chung cư nguyễn kimlắp cáp quang vnpt chung cư 86 tản đàlắp cáp quang vnpt chung cư green starlắp cáp quang vnpt chung cư cây mailắp cáp quang vnpt chung cư sư vạn hạnhlắp cáp quang vnpt chung cư lý thường kiệtlắp cáp quang vnpt chung cư bông saolắp cáp quang vnpt chung cư 8x đầm senlắp cáp quang vnpt vinhomelắp cáp quang vnpt cx lãnh binh thănglắp cáp quang vnpt chung cư quang tháilắp cáp quang vnpt chung cư tuệ tĩnhlắp cáp quang vnpt chung cư 107 thđlắp cáp quang vnpt chung cư lô g hùng vươnglắp cáp quang vnpt chung cư phan văn trịlắp cáp quang vnpt flemingtonlắp cáp quang vnpt chung cư nguyễn thiện thuậtlắp cáp quang vnpt everichlắp cáp quang vnpt thuận kiều plazalắp cáp quang vnpt 109 nguyễn biểulắp cáp quang vnpt golden plazalắp cáp quang vnpt chung cư 155 nctlắp cáp quang vnpt summer squarelắp cáp quang vnpt chung cư rubylandlắp cáp quang vnpt chung cư 242 pvklắp cáp quang vnpt chung cư viva riversidelắp cáp quang vnpt tân phúlắp cáp quang vnpt bình tânlắp cáp quang vnpt gò vấplắp cáp quang vnpt tân bìnhlắp cáp quang vnpt doanh nghiệplắp cáp quang vnpt kslắp cáp quang vnpt nhà trọlắp cáp quang vnpt bvlắp cáp quang vnpt bệnh việnlắp cáp quang vnpt chung cư babylonslắp mạng vnpt chung cư babylonslắp internet cáp quang q1lắp internet cáp quang q3lắp internet cáp quang q5lắp internet cáp quang q6lắp cáp quang vnpt chung cư tân hòa đônglắp cáp quang vnpt phòng trọlắp internet cáp quang q8lắp internet cáp quang q10lắp internet cáp quang q11lắp internet cáp quang tân phúlắp cáp quang vnpt vinhome central parklắp cáp quang cao ốc phượng longlắp cáp quang phượng longhòa mạng vina trả sau dnchọn số vina trả sau dnchọn số vina trả sau dn tặng máy đtdđlắp combo mạng + tv giá rẻ nhấtlắp cáp quang vnpt chung cư tara residencelắp cáp quang vnpt taralắp cáp quang chung cư taracáp quang vnpt chung cư taralắp net chung cư taralắp mạng chung cư taracáp quang vnpt dn giá rẻ nhấtwifi cho dncáp quang vnpt cho dnlắp cáp quang vnpt cho bvphong thủy tài lộc 12 con giápphong thủy tài lộc vào nhàlắp cáp quang vnpt chung cư đồng diềulắp wifi chung cư đồng diềulắp wifi vnpt chung cư đồng diềumã độc gandcrabmã độc wannacrylắp wifi vnpt chung cư pegasuitelắp wifi vnpt giá rẻ nhấtlắp wifi pegasuitelắp wifi vnpt q1lắp wifi vnpt q2lắp wifi vnpt q3lắp wifi vnpt q4lắp wifi vnpt q5lắp wifi vnpt q6lắp wifi vnpt q7lắp wifi vnpt q8lắp wifi vnpt q9lắp wifi vnpt q10lắp wifi vnpt q11lắp wifi vnpt q12lắp wifi vnpt tân bìnhlắp wifi vnpt tân phúlắp wifi vnpt bình tânlắp wifi vnpt phú nhuậnlắp wifi vnpt thủ đứclắp wifi vnpt hóc mônlắp wifi vnpt gvlắp wifi vnpt củ chilắp wifi vnpt cần giờchử ký số vnptvnpt catoken vnpthđđt vnptgiai việtnhà trọwifi vnpt nhà trọwifi vnpt chợ bình tâywifi vnpt chợ bình thớilắp wifi vnpt bình đônglắp wifi vnpt rcl bình đôngwifi anđông plazawifi hùng vương plazawifi vnpt phú lợiwifi 481 ba đìnhwifi thuận kiều plazawifi vnpt bông saowifi vnpt him lam nam khánhwifi vnpt riverside apartmentwifi vnpt lê quang kimwifi vnpt chợ an đôngwifi vnpt chợ bàn cờwifi vnpt chợ vườn chuốiwifi vnpt felisawifi vnpt felisa riversidewifi vnpt hùng vương plazawifi vnpt c/c chánh hưng giai việtwifi vnpt c/c pegasuitewifi vnpt c/c sacomreal 47 hoà bìnhwifi vnpt c/c 49 lê quang kimwifi vnpt c/c diamond lotuswifi vnpt c/c felisalắp wifi vnpt pnlắp wifi vnpt tblắp wifi vnpt bclắp wifi vnpt hmlắp wifi vnpt tđ

CAM KẾT CỦA TTKD VNPT TPHCM: P.BHKV GIA ĐỊNH

 • 1. Số tài khoản: 101.214.8510.31185 ( Ngân hàng Eximbank_CN TP.HCM )

  Chủ tài khoản: CTY TNHH ĐÀO TẠO BẢO VINH PHÁT

  2. Số tài khoản: 0071.0042.75793 ( Ngân hàng Vietcombank_CN TP.HCM )

  Chủ tài khoản: Hà Lê Hữu Thành : GĐ CTY TNHH ĐÀO TẠO BẢO VINH PHÁT

 • CV: Hà Lê Hữu Thành _ TTKD VNPT  TPHCM: P.BHKV GIA ĐỊNH

 • Cung cấp những thông tin nhanh chóng & cập nhật nhất từ TTKD VNPT TPHCM
 • Hỗ trợ Quý khách lựa chọn gói cước phù hợp với giá tốt nhất
 • Hỗ trợ tư vấn trực tiếp chuyên sâu
 • Bán hàng trực tiếp
 • Không thu thêm bất cứ khoản phí nào hỗ trợ tư vấn ký Hợp đồng trực tiếp với khách hàng, trước và sau bán hàng lâu dài
 • Đồng hành cùng khách hàng trong suốt quá trình sử dụng Dịch vụ VNPT
 • Hotline: 091.732.8816 / 094.560.8815bocongthuong
Họ Tên:
Số Điện Thoại:
Email:
Địa chỉ lắp đặt:
Chọn Gói lắp đặt:
Thời gian lắp đặt:
Ghi chú

 
1
Bạn cần hỗ trợ?